Powrót

Uroczystość wręczenia Kordelasów Leśnika Polskiego

Uroczystość wręczenia Kordelasów Leśnika Polskiego

W dniu 05.05.2022 r. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach odbyła się zgodnie z Ceremoniałem Leśnym podniosła uroczystość wręczenia Kordelasów Leśnika Polskiego.

To wyjątkowe odznaczenie nawiązujące do historii, tradycji i kultury leśnej zostało dzisiaj wręczone przez Dyrektora RDLP w Katowicach Damiana Siebera również naszemu Nadleśniczemu Wiesławowi Kucharskiemu.

„Dziękując za docenienie i tak wyjątkowe wyróżnienie pragnę podkreślić, że wszystko to co dobre i to co złe tworzą ludzie. Oby tylko tego dobrego było zawsze więcej. Mając wokół siebie szlachetnych, prawdziwych i zaangażowanych Kolegów i Przyjaciół, można zmieniać rzeczywistość i tworzyć lepszą przyszłość. Ten Kordelas to również najwyższe odznaczenie i wyróżnienie dla tych, którzy przez ponad 35 lat mojej służby Polsce w Lasach Państwowych towarzyszyli mi na leśnych ścieżkach. Dziękuję Wam!”

Kordelas to biała broń honorowa i paradna Leśnika Polskiego noszona do munduru reprezentacyjnego Służby Leśnej, nawiązująca bezpośrednio do tradycji okresu międzywojennego. Obecnie jest najwyższym wyróżnieniem, odznaczeniem, jakim honoruje się pracowników Lasów Państwowych za wybitne osiągnięcia i sumienną służbę. Kordelas może być nadany także osobom i instytucjom spoza struktur Lasów Państwowych, które poprzez swoją działalność wspierają ideę polskiego leśnictwa. To wyjątkowe odznaczenie przyznawane jest od 1996 roku przez dyrektora generalnego lasów państwowych i dyrektorów regionalnych dyrekcji. Wnioski o nadanie wyróżnienia opiniowane są przez Kapitułę Honorową. Obecny wzór obowiązuje od 1 marca 1930 roku, kiedy to wyszło Rozporządzenie Rady Ministrów "O umundurowaniu i oznakach służbowych funkcjonarjuszów administracji lasów państwowych". Każdy kordelas wręczany jako wyróżnienie ma swój kolejny, unikalny numer. Dołączana jest do niego także legitymacja, która poświadcza jego nadanie.