Aktuelles Aktuelles

Zurück

Coroczne upamiętnienie rocznicy Śląskiego Katynia

Coroczne upamiętnienie rocznicy Śląskiego Katynia

W sobotę 26 września b.r., na terenie Nadleśnictwa Rudziniec, Leśnictwa Centawa, na polanie leśnej zwanej Śląskim Katyniem, odbyła się uroczysta Msza św. Polowa z ceremoniałem wojskowym. Wydarzenie to corocznie upamiętnia rocznicę masowej zbrodni dokonanej we wrześniu 1946 r. przez NKWD i UB na żołnierzach Narodowych Sił Zbrojnych pomiędzy wsiami Barut a Dąbrówka. W uroczystości wzięli udział Nadleśniczy Nadleśnictwa Rudziniec, Pan Wiesław Kucharski oraz Leśniczy Leśnictwa Centawa, Pan Piotr Jasica, którzy wraz z delegacją reprezentującą Nadleśnictwo Zawadzkie, złożyli kwiaty i oddali hołd pomordowanym.

Żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych z oddziału Henryka Flamego „Bartka" zostali zamordowani przez komunistów we wrześniu 1946 r. Oddział kapitana Flamego był największą grupą zbrojną podziemia antykomunistycznego na Górnym Śląsku i w Beskidach. Liczył około 400 uzbrojonych żołnierzy. Zbrodnia była szczegółowo zaplanowana przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. Decyzję o niej podjął osobiście wiceminister MBP Roman Romkowski. Plan nosił kryptonim "Lawina". Według ustaleń historyków IPN część członków zgrupowania Narodowych Sił Zbrojnych z terenu Podbeskidzia pod dowództwem Henryka Flamego zostało rozstrzelanych przez funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, a kolejni wysadzeni w powietrze w zaminowanym baraku, jaki znajdował się na terenie dawnego lotniska w Starym Grodkowie. W taki sam sposób zginęło też kilkudziesięciu żołnierzy w rejonie miejscowości Barut.


Kalendarz Kalendarz

Oktober 2021
day-monday-abbreviation
day-tuesday-abbreviation
day-wednesday-abbreviation
day-thursday-abbreviation
day-friday-abbreviation
day-saturday-abbreviation
day-sunday-abbreviation
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31