Aktuelles Aktuelles

Zurück

Informacja o awarii BIP

Informacja o awarii BIP

Zn. Spr.  ZG.270.1.2020.JF

Nadleśnictwo Rudziniec publikuje informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonywanie usług zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Rudziniec w roku 2021”.

Zgodnie z treścią art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 5-7, na stronie internetowej.
Taki sposób publikacji podyktowany jest niezależnymi od Zamawiającego problemami technicznymi leżącymi po stronie BIP.


Kalendarz Kalendarz

Oktober 2021
day-monday-abbreviation
day-tuesday-abbreviation
day-wednesday-abbreviation
day-thursday-abbreviation
day-friday-abbreviation
day-saturday-abbreviation
day-sunday-abbreviation
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31