Aktuelles Aktuelles

Zurück

Pakiet I - INFORMACJA O wyborze najkorzystniejszej oferty

Pakiet I - INFORMACJA O wyborze najkorzystniejszej oferty

Rudziniec, 31.12.2020 r.

Zn. Spr. ZG.270.1.2020.JF

                                                          

 

INFORMACJA

O wyborze najkorzystniejszej oferty dla części – Pakietu I

w postępowaniu przetargowym pn.

„Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Rudziniec w roku 2021.”

           

            Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rudziniec z siedzibą w Rudzińcu ul. Leśna 7, 44-160 Rudziniec, jako zamawiający w przetargu nieograniczonym pn. „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Rudziniec w roku 2021” informuje zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Pakietu I przedmiotowego postępowania ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2020/S 207-504295.


W postępowaniu na Pakiet I wpłynęły trzy oferty.

Zamawiający, działając na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, jako najkorzystniejszą ofertę, czyli taką która, spełniała wszystkie wymogi formalne postawione w SIWZ oraz uzyskała najwyższą punktację w świetle przedstawionych w punkcie 14 SIWZ kryteriów oceny ofert wybrał ofertę złożoną przez:

 

Konsorcjum wykonawców:

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Larix – Golasz Adam, 42-660 Kalety
ul. Ofiar Katynia 102 – Lider

ZUL BÓR Artur Kocher 42-284 Herby ul. Reymonta 28 - Partner

 

 

Ocena:

1. cena 60 pkt

2. samodzielność 20 pkt

3. nadzór (doświadczenie) 10 pkt

4. termin płatności 10 pkt

Łącznie 100 pkt

 

Pozostałe oferty:

Z.P.H.U. DAX Henryk Swińczak w spadku 44-171 Pławniowice ul. Leśna 10

Ocena:

1. cena 59,87 pkt

2. samodzielność 20 pkt

3. nadzór (doświadczenie) 10 pkt

4. termin płatności 10 pkt

Łącznie 99,87 pkt

 

Konsorcjum wykonawców:

F.H.U. SKIB-DREW Mateusz Skiba ul. Haraszowskie 38 47-110 Kolonowskie – Lider

Leonard Leszczyk Usługi Zrywkarsko – Transportowe ul. Kościuszki 35A 47-110 Kolonowskie – Partner

P.H.U. Dariusz Jaworek ul. Gliwicka 6/1 44-171 Pławniowice – Partner

Ocena:

1. cena 57,34 pkt

2. samodzielność 0 pkt

3. nadzór (doświadczenie) 10 pkt

4. termin płatności 0 pkt

Łącznie 67,34 pkt

 

Brak ofert wykluczonych.

Brak ofert odrzuconych.

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.


Kalendarz Kalendarz

Oktober 2021
day-monday-abbreviation
day-tuesday-abbreviation
day-wednesday-abbreviation
day-thursday-abbreviation
day-friday-abbreviation
day-saturday-abbreviation
day-sunday-abbreviation
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31