Aktuelles Aktuelles

Zurück

Pakiet V - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pakiet V - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Rudziniec,05.01.2021 r.

Zn. Spr. ZG.270.1.2020.JF

                                                          

 

INFORMACJA

O wyborze najkorzystniejszej oferty dla części – Pakietu V

w postępowaniu przetargowym pn.

„Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Rudziniec w roku 2021.”

           

            Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rudziniec z siedzibą w Rudzińcu ul. Leśna 7, 44-160 Rudziniec, jako zamawiający w przetargu nieograniczonym pn. „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Rudziniec w roku 2021” informuje zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Pakietu V przedmiotowego postępowania ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2020/S 207-504295.


Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez:

ZUL PINUS Janusz Osadnik Nogowczyce ul. Lipowa 8A   47-143 Ujazd

Ocena:

1. cena 60 pkt

2. samodzielność 0 pkt

3. nadzór (doświadczenie) 10 pkt

4. termin płatności 10 pkt

Łącznie 80 pkt

 

W postępowaniu na Pakiet – V wpłynęła jedna oferta.

Brak ofert wykluczonych.

Brak ofert odrzuconych.

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

           


Kalendarz Kalendarz

Oktober 2021
day-monday-abbreviation
day-tuesday-abbreviation
day-wednesday-abbreviation
day-thursday-abbreviation
day-friday-abbreviation
day-saturday-abbreviation
day-sunday-abbreviation
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31