Aktuelles Aktuelles

Zurück

Zabiegi ograniczające masowe występowanie chrabąszcza

Zabiegi ograniczające masowe występowanie chrabąszcza

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 10 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, Zn. spr.: ZO.7100.3.2021 z 29 marca 2021 roku, w sprawie ograniczania zagrożeń ze strony owadów fitofagicznych, grzybów patogenicznych
i innych zjawisk szkodotwórczych w lasach w 2021 roku


z a w i a d a m i a m


o podjęciu decyzji w sprawie przeprowadzenia zabiegów ograniczania liczebności populacji chrabąszczy z zastosowaniem środka ochrony roślin.

W bieżącym roku na terenie Nadleśnictwa Rudziniec przewiduje się wystąpienie masowego lotu chrabąszczy: majowego i kasztanowca. Zabiegi ograniczania liczebności postaci doskonałych (imagines) tych owadów zostaną przeprowadzone
w chwili kulminacji rójek, co zapobiegnie defoliacji koron drzew (chrząszcze intensywnie żerują na liściach przyczyniając się do całkowitej ich utraty, tzw. gołożerów) oraz ograniczy liczbę złożonych przez samice jaj do gleby. Wylęgnięte larwy (tzw. pędraki) są znacznie groźniejsze dla gospodarki leśnej – żerując uszkadzają korzenie siewek, sadzonek, a nawet starszych drzew. Skutkiem żeru są duże trudności w uzyskaniu trwałego odnowienia lasu.

Ograniczanie nadmiernej liczebności imagines chrabąszczy przeprowadzone zostanie na łącznej powierzchni 281 ha, w Leśnictwie Nogowczyce, położonym
w zasięgu terytorialnym gmin Ujazd oraz Toszek.

Do zabiegów użyty zostanie insektycyd o nazwie handlowej MOSPILAN 20 SP. Jego substancją aktywną jest należący do grupy neonikotynoidów cyjanoamidynowych acetamipryd. Związek ten dzięki odpowiedniej budowie chemicznej jest łatwo i szybko metabolizowany przez pszczoły, wskutek czego jego toksyczność dla tych owadów jest niska.

Zgodnie z Decyzją  WIORiN w Katowicach z 18 marca br. (OR.7123.1.4.2021) oraz Decyzją WIORiN w Opolu z 18 marca br. (WOR.7126.17.2021), rozpoczęcie zabiegów ograniczających planowane jest w II dekadzie maja, a ich zakończenie przewiduje się
w jego III dekadzie (ścisły termin uzależniony jest od tempa rozwoju owadów, które determinuje przebieg warunków pogodowych).

MOSPILAN 20 SP będzie wprowadzany w korony drzew przy użyciu zamontowanej na samolocie PZL M18B Dromader podkskrzydłowej aparatury atomizerowej. Umożliwia ona precyzyjną aplikację dawek ultraniskoobjętościowych za pomocą 10. rozpylaczy rotacyjnych, tzw. atomizerów typu Micronair AU 5000. Preparat ten będzie aplikowany w dawce: 0,40 kg/ha łącznie z 1 litrem adiuwantu Ikar 95 EC i 4 litrami wody, tj. zużywając 5,0 l cieczy użytkowej na 1 ha.

MOSPILAN 20 SP jest insektycydem w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej. Na owady oddziałuje poprzez kontakt oraz drogą pokarmową.

W roślinie wykazuje działanie wgłębne i systemiczne. Wobec ludzi jest szkodliwy dopiero po połknięciu. Okres karencji, tj. czasu, jaki musi upłynąć od ostatniego zastosowania tego środka do dnia zbioru roślin runa leśnego wynosi 14 dni. Zgodnie
z etykietą, okres prewencji dla ludzi i zwierząt, tj. czasu od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta - nie dotyczy. Szczegółową charakterystykę i sposób użycia insektycydu oraz jego adiuwantu zawierają załączone etykiety-instrukcje ich stosowania, jak i karty charakterystyki.

W sposób miejscowo przyjęty, np. przez wywieszenie obwieszczeń i ogłoszeń oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych, mieszkańcy miejscowości położonych w sąsiedztwie pól zabiegowych zostaną powiadomieni o terminach prowadzenia zamierzonych zabiegów ochronnych, ich lokalizacji, jak również o nazwie handlowej środka ochrony roślin i jego adiuwantu, które będą stosowane i niezbędnych środkach ostrożności.

Na drogach dojazdowych do kompleksów leśnych, w których będą prowadzone zabiegi ochronne i na granicach drzewostanów objętych zabiegami, zostaną ustawione tablice ostrzegawczo-informacyjne o zakazie wstępu, przyczynie i terminie jego obowiązywania:


ZAKAZ WSTĘPU

ZABIEGI OCHRONNE

OBOWIĄZUJE

od  .. . .. .2021 r. od  .. . .. .2021 r.

NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA RUDZINIEC


Kalendarz Kalendarz

Oktober 2021
day-monday-abbreviation
day-tuesday-abbreviation
day-wednesday-abbreviation
day-thursday-abbreviation
day-friday-abbreviation
day-saturday-abbreviation
day-sunday-abbreviation
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31