Aktuelles Aktuelles

Zurück

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy żelbetowej wieży obserwacyjnej przeciwpożarowej w Leśnictwie Łącza Nadleśnictwa Rudziniec

Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy żelbetowej wieży obserwacyjnej przeciwpożarowej w Leśnictwie Łącza Nadleśnictwa Rudziniec

Nr postępowania: SA.270.2.2021, Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2021/BZP 00130649/01 z dnia 29-07-2021r.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://josephine.proebiz.com/pl/tender/13686/summary

Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy https://josephine.proebiz.com/pl/ oraz poczty elektronicznej rudziniec@katowice.lasy.gov.pl, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu platformy https://josephine.proebiz.com/pl/.

 

Dokumenty dotyczące zamówienia można znaleźć na dole strony jako załączniki w formie spakowanego katalogu ZIP.

 


Kalendarz Kalendarz

Oktober 2021
day-monday-abbreviation
day-tuesday-abbreviation
day-wednesday-abbreviation
day-thursday-abbreviation
day-friday-abbreviation
day-saturday-abbreviation
day-sunday-abbreviation
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31