Aktuelles Aktuelles

Zurück

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej niższej niż 130 000 pln na zadanie pn. „Usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych i na terenie siedziby Nadleśnictwa Rudziniec”

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej niższej niż 130 000 pln na zadanie pn. „Usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych i na terenie siedziby Nadleśnictwa Rudziniec”

Zn. spr. SA.270.7.2021

Zamawiający PGL LP Nadleśnictwo Rudziniec  44-160 Rudziniec ul. Leśna 7
zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą :  „Usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych i na terenie siedziby Nadleśnictwa Rudziniec”

Miejsce i termin złożenia oferty:
- ofertę należy złożyć do dnia 29.12.2021r.  do godz. 12:00
- za pośrednictwem poczty elektronicznej :
rudziniec@katowice.lasy.gov.pl


W załączeniu przedstawiamy pełną treść zapytania ofertowego wraz załącznikami.


Kalendarz Kalendarz

Mai 2022
day-monday-abbreviation
day-tuesday-abbreviation
day-wednesday-abbreviation
day-thursday-abbreviation
day-friday-abbreviation
day-saturday-abbreviation
day-sunday-abbreviation
25
26
27
28
29
30
1
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5