Asset Publisher Asset Publisher

Uroczyste otwarcie obiektu retencyjnego w leśnictwie Ciochowice

Dnia 17 lipca b.r. na terenie Leśnictwa Ciochowice w Nadleśnictwie Rudziniec, odbyło się uroczyste otwarcie obiektu retencyjnego zrealizowanego w ramach przedsięwzięcia „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”. Zadanie współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a koordynowane przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych LP. Inwestycja o nazwie: „Odbudowa obiektów małej retencji składających się z 1 zbiornika suchego oraz 1 zbiornika mokrego w leśnictwie Ciochowice” została otwarta w obecności Ministra Środowiska Pana Michała Wosia, Członka Zarządu Województwa Śląskiego, Pani Izabeli Domogały, Starosty Powiatu Gliwickiego, Pana Waldemara Dombka, Burmistrza Miasta i Gminy Toszek, Pana Grzegorza Kupczyka, Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, Pana Józefa Kubicy oraz Gospodarza terenu – Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudziniec, Pana Wiesława Kucharskiego.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w miejscowości Toszek, w pobliżu ul. Wielowiejskiej 18, nieopodal Leśniczówki Leśnictwa Ciochowice. Przedmiotem tego projektu była odbudowa istniejących zbiorników, które zlokalizowane były na rowie melioracyjnym, będącym dopływem Potoku Toszeckiego. Zbiorniki w tym miejscu istniały od ponad stu lat i jako element gospodarki leśnej wzbogacały w przeszłości bilans wodny tamtejszych terenów leśnych. W wyniku zamulenia na przestrzeni lat straciły one zdolności retencyjne. Podczas prac oczyszczono zbiorniki z zalegającego namułu, którego wywieziono ok. 3 000 m3, co stanowi około 60 wagonów kolejowych. W toku wykonywanych prac zastosowano naturalne materiały, do minimum ograniczając elementy betonowe, aby obiekt dobrze komponował się z miejscowym krajobrazem. Wybierane technologie były przyjazne dla środowiska, kompleksowo łączące metody przyrodnicze i techniczne.

Prace prowadzone były od 27.03.2020 r. do 29.06.2020 r. Łączna objętość powstałych zbiorników wynosi 9 143 m3, w tym: zbiornik mokry – dolny, objętość całkowita 6 565 m3 powierzchnia zwierciadła wody – 4 575 m2 (prawie 2,5 powierzchni „orlika”) oraz zbiornik suchy – górny, objętość całkowita 2 578 m3, powierzchnia zwierciadła wody – 2 576 m2 (prawie 1,5 powierzchni „orlika”).

Autorem projektu budowlanego była firma HYDRO-LEW Usługi Melioracyjne Czesław Lew, ul. Kpt. L. Janiego 17a/5, 44-200 Rybnik.

Wykonawcą robót budowlanych było konsorcjum firm: lider - GAMA Sp. z o.o., ul. Chopina 94, 43-600 Jaworzno.

Nadzór inwestorski: Inwestycje, Budownictwo, Handel „Inwest-Complex” Sp. z o.o.,
ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice.

Monitoring przyrodniczy prowadziła firma INFLUENCE Sp. z o.o., ul. Korczaka 2/64,
41-300 Dąbrowa Górnicza.

Koszt robót wyniósł niemal 680 000 zł brutto.

 

Film z otwarcia zbiornika