Asset Publisher Asset Publisher

Uroczyste otwarcie zbiorników małej retencji w Leśnictwie Ostropa

Zapraszamy do obejrzenia wideo-relacji oraz zapoznania się z komunikatem prasowym!

Autor filmu: Adam Sikora

 

Dnia 21 maja b.r. na terenie Leśnictwa Ostropa w Nadleśnictwie Rudziniec, odbyło się uroczyste otwarcie obiektu retencyjnego, zrealizowanego w ramach przedsięwzięcia „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”. Zadanie współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a koordynowane przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych LP.

Inwestycja o nazwie: „Odbudowa obiektów małej retencji składających się z 2 zbiorników suchych oraz 2 zbiorników mokrych w leśnictwie Ostropa” została otwarta w obecności Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, Pana Józefa Kubicy, Wicemarszałek Województwa Śląskiego, Pani Beaty Białowąs, Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, Pana Damiana Siebera, Starosty Powiatu Gliwickiego, Pana Waldemara Dombka, Burmistrza Miasta Sośnicowice, Pana Leszka Kołodzieja oraz Gospodarza terenu – Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudziniec, Pana Wiesława Kucharskiego. Na uroczystość przybyli także samorządowcy, nadleśniczowie sąsiadujących nadleśnictw, przedstawiciele służb mundurowych, naukowcy, reprezentanci organizacji turystycznych i ekologicznych, związków zawodowych, oświaty a także przedstawiciele kół łowieckich i organizacji rolniczych.

Licznie przybyli goście mieli okazję podziwiać uroczyście otwierany obiekt przy wyjątkowo sprzyjającej pogodzie, która podkreślała piękno odbijającej się w tafli wody przyrody. Przed symbolicznym przecięciem wstęgi, miejsce zostało poświęcone przez ks. Mikołaja Skawińskiego, kapelana Leśników Diecezji Gliwickiej. Ostatnim punktem uroczystości był pokaz wodowania łodzi ratowniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzińcu, której zakup był możliwy dzięki pomocy Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, Pana Józefa Kubicy.

Celem nowopowstałego projektu było wzmocnienie odporności ekosystemu leśnego na zagrożenia związane ze zmianami klimatu poprzez wzrost potencjału magazynowania wody, a także zapobieganie powstawaniu i minimalizacja negatywnych skutków powodzi i podtopień, suszy i pożarów poprzez  zahamowanie odpływu wód pochodzących z opadów. Powstałe w efekcie „oczka wodne” korzystnie oddziaływujące na mikroklimat, sprzyjać będą tworzeniu się rosy i mgieł, co przyczyni się do wzrostu wilgotności powietrza i ściółki, obniżając tym samym zagrożenie pożarowe. Tereny wokół rezerwuarów wodnych są przyjaznym środowiskiem do rozwoju cennej przyrodniczo fauny i flory, wzbogacającej różnorodność biologiczną otoczenia. Nie bez znaczenia jest funkcja krajobrazowa powstałych zbiorników. Nieduże oczka wodne w lesie, urozmaicając krajobraz, cieszą oko korzystających z uroków lasu turystów.

 

Łączna objętość zbiorników to ponad 35 000 m3.

Wartość  całego projektu to niemal 2 000 000 zł netto.

 

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w miejscowości Rachowice, w pobliżu autostrady A4 (MOP Kozłów). Przedmiotem tego projektu była odbudowa zbiorników powstałych w okresie przedwojennym i eksploatowanych wówczas jako kaskada 6 zbiorników wodnych w systemie koralikowym. Wykonany został częściowy powrót do poprzedniego systemu, przy czym tylko cztery niecki wykorzystane zostały jako zbiorniki (2 mokre i 2 suche). Dwie pozostałe pozostawione zostały jako niewypełnione wodą tereny przyrodnicze, gdzie zachowały się takie warunki, jakie ukształtowały się po zaniechaniu eksploatacji zbiorników.

Do realizacji inwestycji zastosowano głównie materiały naturalne: kamień, piasek, żwir oraz drewno. Grunt wydobyty podczas prac ziemnych został niemal w całości wykorzystany do usypania nasypów. Nowopowstałe zbiorniki urozmaiciły krajobraz i cieszą oko korzystających z uroków lasu miłośników natury, których w okolicy jest naprawdę sporo. Zbiorniki zlokalizowane są nieopodal pieszego szlaku koloru niebieskiego im. Powstańców Śląskich, który pokrywa się ze szlakiem rowerowym koloru czarnego. W bardzo bliskim sąsiedztwie stawów znajduje się także obelisk poświęcony pamięci doktora Juliusza Rogera zasłużonego społecznika przyjaciela społeczności górnośląskiej, ofiarnego lekarza i człowieka wrażliwego na ludzką biedę.

        

Prace prowadzone były od września 2020 r. do kwietnia 2021 r.

 

Inwestor – PGL LP Nadleśnictwo Rudziniec

Dokumentacja projektowa – Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji Ekologicznych „Środowisko” Terasa Szendoł

Wykonawca – Zakład Usług Hydrotechniczno-Melioracyjnych Wojciech Ferenc

Nadzór inwestorski – Inwest-Complex Sp. z o.o. 

 

Autor zdjęć: Adam Sikora