Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Uroczyste otwarcie wyremontowanej dostrzegalni pożarowej w Leśnictwie Łącza

Uroczyste otwarcie wyremontowanej dostrzegalni pożarowej w Leśnictwie Łącza

W niezwykłym miejscu – przy dostrzegalni przeciwpożarowej w Leśnictwie Łącza na terenie Nadleśnictwa Rudziniec, rozpoczęły się oficjalne obchody 30. rocznicy wielkiego pożaru, który w 1992 r. pochłonął niemal 10 tys. hektarów lasu, a także ludzkie życia.

W niezwykłym miejscu – przy dostrzegalni przeciwpożarowej w Leśnictwie Łącza na terenie Nadleśnictwa Rudziniec, rozpoczęły się oficjalne obchody 30. rocznicy wielkiego pożaru, który w 1992 r. pochłonął niemal 10 tys. hektarów lasu, a także ludzkie życia. 16 maja, w uroczystości otwarcia wieży po gruntownym remoncie, przeprowadzonym w I kwartale b.r., uczestniczył Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, Pan Józef Kubica wraz z Dyrektorem Regionalnym Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, Panem Damianem Sieberem. Obecni byli także liczni goście – przedstawiciele samorządów, straży pożarnej, służb mundurowych, nadleśniczowie sąsiednich nadleśnictw Rudy Raciborskie oraz Kędzierzyn, a także reprezentanci placówek oświatowych i lokalnych stowarzyszeń. Uczestnicy uroczystości, spoglądając z prawie 40 m wieży przeciwpożarowej, mieli możliwość ujrzeć wiosenne, zielone morze naszych lasów – owoc trzech dekad wytężonej pracy leśników nad przywróceniem życia na wyjałowionych zgliszczach po pożarze. Las rośnie! Życie powróciło!

Dla Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudziniec, Pana Wiesława Kucharskiego oraz dla wszystkich pracowników było to niezwykłe wydarzenie. Niektórym powróciły wspomnienia z dramatycznych dni sprzed 30 lat, innym uświadomiły trudy pracy na zdegradowanym ogniem terenie pożarzyska, ale dla wszystkich – z racji doniosłości wydarzenia i rangi gości – był to bardzo wyjątkowy dzień.

Dostrzegalna, nazywana potocznie wieżą przeciwpożarową, jest częścią systemu obserwacyjno-alarmowego i stanowi jeden z podstawowych elementów wykrywania pożarów w lasach. Wznosi się nad koronami drzew na wysokości prawie 40 m i pełni także funkcje wieży widokowej. Widać z niej owoce służby polskich Leśników – rozciągające się między Górą św. Anny, Czantorią, Blachownią i Radiostacją Gliwice – zielone obszary leśne.

Przebudowę wieży zrealizowano w ramach projektu: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów”

Umowa o dofinansowanie: POIŚ 02.01.00-00-0007/16