Asset Publisher Asset Publisher

Akcja "STOP pożarom traw"

Materiały informacyjne przygotowane wspólnie przez Lasy Państwowe oraz Państwową Straż Pożarną

Nadleśnictwo Rudziniec publikuje materiały przygotowane wspólnie przez Lasy Państwowe oraz Państwową Straż Pożarną. Akcja „STOP pożarom traw" ma na celu uświadomienie społeczeństwu jak poważnym problemem jest wiosenne wypalania łąk oraz nieużytków rolnych.

Niestety za większość pożarów traw i pozostałości roślinnych odpowiedzialny jest człowiek. Najwięcej tego typu pożarów odnotowuje się w marcu oraz kwietniu. W Polsce w 2015 r. pożary traw na łąkach i nieużytkach rolnych stanowiły 45% wszystkich pożarów w kraju!

Wypalanie traw to także bardzo duże zagrożenie dla lasów. Często ogień przenosi się na obszary leśne niszcząc bezpowrotnie młode drzewostany, a drzewostany dojrzałe i starodrzew poważnie uszkadzając. W krótkim czasie z dymem idzie dorobek wielu pokoleń leśników!

Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z ciekawą prezentacją w tym temacie dostępną do pobrania poniżej.

Przejdź do "Materiały do pobrania", kliknij pobierz. Nie wypalaj traw!


Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

KUPIMY TWÓJ LAS

KUPIMY TWÓJ LAS

Masz do sprzedania las lub grunt przeznaczony do zalesienia? Skontaktuj się z nami!

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rudziniec zainteresowane jest zakupem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia położonych w bezpośrednim sąsiedztwie z działkami będącymi w zarządzie Nadleśnictwa.

Działki powinny spełniać następujące kryteria:

  • w Ewidencji Gruntów i Budynków działka powinna widnieć jako las (Ls), a w przypadku innego użytku, np. rola (R), działka w Miejscowym Planie Zagospodarowania powinna być przeznaczona do zalesienia;
  • działka powinna mieć uregulowany stan prawny, tj. mieć założoną księgę wieczystą oraz nie może być obciążona na rzecz osób trzecich;
  • graniczyć z gruntami Nadleśnictwa, a granice powinny być widoczne i znane.

 

Działki będące w posiadaniu Nadleśnictwa Rudziniec sprawdzić można w portalu Bank Danych o Lasach

https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy