Asset Publisher Asset Publisher

Zasoby leśne

Typy siedliskowe lasu w Nadleśnictwie Rudziniec zostały przyjęte na podstawie aktualnego opracowania siedliskowego. Największy udział stanowi siedlisko LMśw, bozajmujące 32,77% powierzchni leśnej nadleśnictwa, czyli 5775,06 ha. Drugim, co dowielkości udziału jest Lśw 31,89% powierzchni, czyli 5620,71 ha. BMśw zajmuje 3017,90 ha powierzchni co stanowi 17,12%.

Rodzaje siedlisk leśnych nadleśnictwa:

- lasowe 79%
- borowe 21%.

Główne gatunki lasotwórcze:
- sosna 63 %

- brzoza 12 %

- dąb 10 %

- buk 5 %

- olsza 5 %

- modrzew 4 %

- pozostałe 1 %; Soc, Sow, Św, Jd, Dbc, Jw, Js, Gb, Lp, Ols, Ak, Tp, Wb

Zasoby leśne drzewostanów

So – 69,07% miąższości,

Brz – 8,22% miąższości,

Db – 9,36% miąższości,

Bk – 3,49% miąższości,

Ol – 6,05% miąższości,

Md – 2,39% miąższości.


Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Sprostowanie do zapytania ofertowego - uzupełnienie znaków podziału powierzchniowego

Sprostowanie do zapytania ofertowego - uzupełnienie znaków podziału powierzchniowego

Prosimy zainteresowanych wykonaniem usługi o zapoznanie się ze sprostowaniem

W nawiązaniu do wystosowanego przez Nadleśnictwo Rudziniec zapytania ofertowego, z uwagi na stwierdzoną w zapytaniu nieścisłość, poniżej opublikowano sprostowanie.

Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert został wydłużony do 3 października 2023 r. do godziny 12:00.

Oferty prosimy kierować mailowo na adres E-mail: rudziniec@katowice.lasy.gov.pl