Asset Publisher Asset Publisher

Zasoby leśne

Typy siedliskowe lasu w Nadleśnictwie Rudziniec zostały przyjęte na podstawie aktualnego opracowania siedliskowego. Największy udział stanowi siedlisko LMśw, bozajmujące 32,77% powierzchni leśnej nadleśnictwa, czyli 5775,06 ha. Drugim, co dowielkości udziału jest Lśw 31,89% powierzchni, czyli 5620,71 ha. BMśw zajmuje 3017,90 ha powierzchni co stanowi 17,12%.

Rodzaje siedlisk leśnych nadleśnictwa:

- lasowe 79%
- borowe 21%.

Główne gatunki lasotwórcze:
- sosna 63 %

- brzoza 12 %

- dąb 10 %

- buk 5 %

- olsza 5 %

- modrzew 4 %

- pozostałe 1 %; Soc, Sow, Św, Jd, Dbc, Jw, Js, Gb, Lp, Ols, Ak, Tp, Wb

Zasoby leśne drzewostanów

So – 69,07% miąższości,

Brz – 8,22% miąższości,

Db – 9,36% miąższości,

Bk – 3,49% miąższości,

Ol – 6,05% miąższości,

Md – 2,39% miąższości.


Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Zapytanie ofertowe - uzupełnienie znaków podziału powierzchniowego

Zapytanie ofertowe - uzupełnienie znaków podziału powierzchniowego

Zachęcamy do składania ofert celem realizacji zadania pn. "Uzupełnienie słupków oddziałowych na terenie Nadleśnictwa Rudziniec"

AKTUALIZACJA: z uwagi na stwierdzoną nieścisłość w treści zapytania opublikowane zostało sprostowanie dostępne do pobrania poniżej. Jednocześnie zmianie uległ termin składania ofert, które teraz można przesłać na adres E-mail rudziniec@katowice.lasy.gov.pl w terminie do 3 października 2023 r. do godziny 12:00

 

Nadleśnictwo Rudziniec zleci uzupełnienie znaków podziału powierzchniowego - słupków oddziałowych - na gruntach w zarządzie nadleśnictwa. Szczegóły zlecenia znaleźć można w poniższych załącznikach.

Wszystkie zainteresowane podmioty zachęcamy do składania ofert na skrzynkę E-mail Nadleśnictwa Rudziniec w terminie do 29 września 2023 do godziny 12:00.