Asset Publisher Asset Publisher

Przedsięwzięcie wodne

Planowane zadanie wodne w ramach MRN na terenie Nadleśnictwa Rudziniec

           Woda decyduje o istnieniu życia na każdej planecie. W ostatnich latach borykamy się z poważnymi problemami związanymi z bardzo ograniczoną ilością opadów atmosferycznych i to zarówno w postaci deszczu jak i tych bardzo ważnych i oczekiwanych zimą – śniegu. Skutki posuchy są odczuwalne nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Pożary, głód, zamieranie lasów, topnienie lodowców, rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych, klęski żywiołowe to tylko nieliczne konsekwencje zmian związanych z ocieplaniem się klimatu.

Jeszcze w połowie minionego wieku powszechnym działaniem było regulowanie rzek i osuszanie - odprowadzanie wód z terenów podmokłych. Pojęcie retencji – gromadzenia, magazynowania wody przez dłuższy czas było działaniem marginalnym, wręcz uważanym za niepotrzebne.

               Lasy Państwowe od wielu już lat realizują liczne projekty rozwoje, które adoptują lasy do nadchodzących zmian przeciwdziałając tym niekorzystnym procesom.  Jednym z takich projektów realizowanych przez Nadleśnictwo Rudziniec jest projekt Małej Retencji Nizinnej (MRN2). Po kilku latach planowania, opracowaniu projektu, uzyskaniu stosownych opinii i zgód w bieżącym roku rozpoczniemy inwestycję, której koszt wyniesie prawie 2 300 000 zł. Przedsięwzięcie wodne w ramach MRN2 o nazwie: „Odbudowa obiektów małej retencji składających się z 2 zbiorników suchych oraz z 2 zbiorników mokrych w leśnictwie Ostropa” zlokalizowane będzie na terenach Lasów Państwowych, niedaleko miejscowości Kozłów (Gmina Sośnicowice). Zadanie to realizowane zostanie ze środków zewnętrznych w ramach projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W ramach projektu oprócz przewidzianych do wykonania zbiorników mokrych i suchych, które będą napełniały się wodą automatycznie przy intensywnych opadach deszczu powstaną dodatkowo obiekty towarzyszące takie jak groble, przepusty i głęboczki. Cały teren w związku z lokalizacją w niedalekim sąsiedztwie pomnika Rogera będzie odpowiednio zagospodarowany turystycznie. Po zakończeniu całej inwestycji powinniśmy ujrzeć zupełnie innym obraz niż obecnie. Dzisiaj w miejscu doliny przez którą przepływa ciek wodny będący dopływem potoku Kozłówka rośnie las olchowy. Dawno temu teren ten wypełniony był wodą tworzącą pocysterskie stawy. Po kilku wiekach błękit wód powróci w dolinę tworząc warunki jakie panowały tam wcześniej, dodając uroku temu niezwykle ciekawemu miejscu.

Cała inwestycja na pewno wpłynie korzystnie na okoliczne środowisko poprawiając bilans wodny całej okolicy, zwiększając bioróżnorodność terenu oraz tworząc przyjazny człowiekowi mikroklimat. Nie bez znaczenia pozostaje także fakt uatrakcyjnienia okolicy poprzez utworzenie nowej pętli trasy rowerowej wzdłuż zbiornika do pomnika Rogera ze specjalnymi miejscami do odpoczynku, z których można będzie obserwować przyrodę.

Obiekty tego typu stanowią również rezerwuar wody wykorzystywanej do celów gaśniczych związanych z ochroną przeciw-pożarową lasów.

Powierzchnia wykonanych zbiorników wyniesie ok. 26 650 m². Będziemy w nich mogli zmagazynować prawie 27 000 m³ wody.