Łowiectwo Łowiectwo

Powrót

ASF - Afrykański Pomór Świń

ASF - Afrykański Pomór Świń

Podstawowe informacje o chorobie oraz bioasekuracja i profilaktyka

Nadleśnictwo Rudziniec przekazuje poniżej ulotkę dotyczącą zasad bioasekuracji dotyczącą zagrożenia ASF przekazaną przez Głównego Lekarza Weterynarii.

Poniżej do pobrania i materiał dotyczący zagrożenia ASF opracowany przez PIW w Gliwicach. Podstawowe informacje ASF, sposób postępowania w przypadku odnalezienia padłego dzika, zasady bioasekuracji podczas wykonywania polowań oraz inne niezbędne wiadomości w przedmiotowym temacie.