Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Informacja dotycząca nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa w Powiecie Gliwickim.

Nadleśnictwo Rudziniec informuje, że zawarło porozumienie ze Starostą Gliwickim, w sprawie pełnienia nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Informacja dotycząca leśnictw, w odniesieniu do obrębów ewidencyjnych znajduje się w poniższym zestawieniu:

Gmina

Wieś

Powierzchnia wg stanu  na        01-08-2017 r.

Leśnictwo sprawujące              nadzór

Wielowieś

Błażejowice

0,5889

Świbie

Wielowieś

Borowiany

25,1054

Świbie

Wielowieś

Czarków

11,4168

Świbie

Wielowieś

Kieleczka

1,1983

Świbie

Wielowieś

Radonia

4,6013

Świbie

Wielowieś

Świbie

55,0211

Świbie

Wielowieś

Wielowieś

8,8293

Świbie

Wielowieś

Wiśnicze

1,4471

Świbie

Toszek

Sarnów

1,5753

Świbie

Toszek

Płużniczka

1,1040

Płużnica

Wielowieś

Dąbrówka

72,0868

Płużnica

Toszek

Kotliszowice

43,9094

Ciochowice

Toszek

Pawłowice

0,7198

Ciochowice

Toszek

Pisarzowice

0,1800

Ciochowice

Toszek

Pniów

12,2540

Ciochowice

Toszek

Toszek Miasto

0,5750

Ciochowice

Toszek

Wilkowiczki

1,1889

Ciochowice

Wielowieś

Gajowice

4,5965

Ciochowice

Wielowieś

Sieroty

4,2835

Ciochowice

Wielowieś

Zacharzowice

31,9641

Ciochowice

Toszek

Paczyna

1,8460

Ciochowice

Toszek

Paczynka

0,8121

Ciochowice

Rudziniec

Bycina

4,6484

Paczyna

Rudziniec

Rzeczyce

0,8581

Paczyna

Rudziniec

Taciszów

3,5207

Paczyna

Rudziniec

Niewiesze

0,8080

Paczyna

Toszek

Boguszyce

0,2592

Proboszczowice

Toszek

Kotulin

74,0806

Proboszczowice

Rudziniec

Łany

0,3130

Proboszczowice

Rudziniec

Niekarmia

0,0900

Proboszczowice

Rudziniec

Poniszowice

6,6228

Proboszczowice

Rudziniec

Widów

0,7678

Proboszczowice

Toszek

Ligota Toszecka

5,4113

Proboszczowice

Rudziniec

Słupsko

0,9337

Proboszczowice

Rudziniec

Chechło

5,7164

Nogowczyce

Toszek

Proboszczowice

20,2698

Nogowczyce

Rudziniec

Rudno

19,5448

Łaskarzówka

Rudziniec

Rudziniec

7,5372

Łaskarzówka

Rudziniec

Pławniowice

2,2592

Paczyna

Rudziniec

Kleszczów

2,1123

Kozłów

Rudziniec

Bojszów

0,6397

Kozłów

Sośnicowice

Kozłów

2,1417

Kozłów

Sośnicowice

Rachowice

0,3610

Kozłów

Rudziniec

Ligota Łabędzka

0,4394

Kozłów

Rudziniec

Łącza

2,4925

Łącza

Sośnicowice

Smolnica

28,7139

Ostropa

Sośnicowice

Sośnicowice Miasto

5,6095

Ostropa

Sośnicowice

Sierakowice

22,7401

Sierakowice

Sośnicowice

Bargłówka

38,3654

Trachy

Sośnicowice

Trachy

55,5301

Trachy

Sośnicowice

Tworóg Mały

6,0987

Trachy

   

604,1889

 

 

Lasy w Powiecie Gliwickim zostały objęte pracami urządzeniowymi. Zgodnie z ustawą o lasach dokumentacja taka dzieli się na uproszczone plany urządzania lasu oraz inwentaryzacje stanu lasu. Dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha , niestanowiących własności Skarbu Państwa, zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasów.

Odpowiednie druki wniosków o wydanie decyzji do pobrania poniżej.

W przypadku odbiórki drewna, pozyskanego na podstawie uproszczonego planu urządzenia lasu lub decyzji starosty, przez właściwego dla obrębu ewidencyjnego leśniczego, przed przystąpieniem do wystawienia świadectwa legalności pozyskania drewna, należy przygotować dokument "Upoważnienie + zgłoszonie drewna do ocechowania i wystawienia świadectwa legalności pozyskania". Do pobrania poniżej.


Osoba do kontaktu ws. lasów niepaństowych

Pracownikiem odpowiedzialnym w Nadleśnictwie Rudziniec za nadzór nad lasami niepaństwowymi jest:

Ewa Łukasik

tel.: 032 300 81 58

e-mail: ewa.lukasik@katowice.lasy.gov.pl


Państwowy Monitoring Środowiska

                Nadleśnictwo Rudziniec informuje, że w okresie od 1 czerwca do 30 września w latach 2016-2020, będą prowadzone prace badawcze w lasach wszystkich form własności. Zebrane wyniki posłużą do oceny stanu zdrowotnego lasów Polski wszystkich form własności, w relacji do zmieniających się warunków środowiska. Więcej informacji:

http://www.gios.gov.pl/pl/aktualnosci/277-nowy-program-pms-zatwierdzony

 


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Certyfikat FSC

Certyfikat FSC

 

Materiały do pobrania