Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

„Obszar Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie” utworzony na mocy Uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 26 maja 1988 r.
Nr XXIV/193/88. Swym zasięgiem obejmuje częściowo lasy obrębu leśnego Toszek. Obszar jako całość zajmuje powierzchnię 118 367 ha, a w zasięgu działania Nadleśnictwa znajduje się jego część o powierzchni 1038,50 ha.

Głównym walorem przyrodniczym obszaru są różnorodne gatunkowo i siedliskowo lasy. Lasy w znacznej części są poprzecinane gęstą siecią dolin rzecznych, bogatych w ekosystemy łąkowe oraz liczne kompleksy stawów hodowlanych.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Dot. sporządzenia podkładu geodezyjnego na potrzeby rewizji PUL

W załączeniu można zapoznać się z informacją nt. otwarcia ofert w sprawie zapytania ofertowego na sporządzenie podkładu ewidencyjnego do opracowania Leśnej Mapy Numerycznej na potrzeby rewizji Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Rudziniec na lata 2026-2035.