Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

„Obszar Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie” utworzony na mocy Uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 26 maja 1988 r.
Nr XXIV/193/88. Swym zasięgiem obejmuje częściowo lasy obrębu leśnego Toszek. Obszar jako całość zajmuje powierzchnię 118 367 ha, a w zasięgu działania Nadleśnictwa znajduje się jego część o powierzchni 1038,50 ha.

Głównym walorem przyrodniczym obszaru są różnorodne gatunkowo i siedliskowo lasy. Lasy w znacznej części są poprzecinane gęstą siecią dolin rzecznych, bogatych w ekosystemy łąkowe oraz liczne kompleksy stawów hodowlanych.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Sprostowanie do zapytania ofertowego - uzupełnienie znaków podziału powierzchniowego

Sprostowanie do zapytania ofertowego - uzupełnienie znaków podziału powierzchniowego

Prosimy zainteresowanych wykonaniem usługi o zapoznanie się ze sprostowaniem

W nawiązaniu do wystosowanego przez Nadleśnictwo Rudziniec zapytania ofertowego, z uwagi na stwierdzoną w zapytaniu nieścisłość, poniżej opublikowano sprostowanie.

Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert został wydłużony do 3 października 2023 r. do godziny 12:00.

Oferty prosimy kierować mailowo na adres E-mail: rudziniec@katowice.lasy.gov.pl