Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

„Obszar Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie” utworzony na mocy Uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 26 maja 1988 r.
Nr XXIV/193/88. Swym zasięgiem obejmuje częściowo lasy obrębu leśnego Toszek. Obszar jako całość zajmuje powierzchnię 118 367 ha, a w zasięgu działania Nadleśnictwa znajduje się jego część o powierzchni 1038,50 ha.

Głównym walorem przyrodniczym obszaru są różnorodne gatunkowo i siedliskowo lasy. Lasy w znacznej części są poprzecinane gęstą siecią dolin rzecznych, bogatych w ekosystemy łąkowe oraz liczne kompleksy stawów hodowlanych.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Zapytanie ofertowe - uzupełnienie znaków podziału powierzchniowego

Zapytanie ofertowe - uzupełnienie znaków podziału powierzchniowego

Zachęcamy do składania ofert celem realizacji zadania pn. "Uzupełnienie słupków oddziałowych na terenie Nadleśnictwa Rudziniec"

AKTUALIZACJA: z uwagi na stwierdzoną nieścisłość w treści zapytania opublikowane zostało sprostowanie dostępne do pobrania poniżej. Jednocześnie zmianie uległ termin składania ofert, które teraz można przesłać na adres E-mail rudziniec@katowice.lasy.gov.pl w terminie do 3 października 2023 r. do godziny 12:00

 

Nadleśnictwo Rudziniec zleci uzupełnienie znaków podziału powierzchniowego - słupków oddziałowych - na gruntach w zarządzie nadleśnictwa. Szczegóły zlecenia znaleźć można w poniższych załącznikach.

Wszystkie zainteresowane podmioty zachęcamy do składania ofert na skrzynkę E-mail Nadleśnictwa Rudziniec w terminie do 29 września 2023 do godziny 12:00.