Wydawca treści Wydawca treści

Parki krajobrazowe

Park Krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” powstał na mocy Rozporządzenia Wojewody Katowickiego z dnia 23 listopada 1993 r.(Dz. Urz. Woj. Katowickiego z 1993r., nr 15, poz. 130; zm. Rozp. Nr 37/2000 Woj. Śląskiego z 28 sierpnia 2000r. – Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2000r., nr 35, poz.548) i obejmuje obszar 49 387 ha. Spośród gruntów w zarządzie Nadleśnictwa Rudziniec w granice Parku wchodzi powierzchnia 740,31 ha.

Park Krajobrazowy położony jest w południowo – zachodniej części województwa śląskiego i zajmuje wschodnią część Kotliny Raciborskiej oraz północne fragmenty Płaskowyżu Rybnickiego. Obszar PK,,CKKRW’’ położony jest w obrębie zlewni Rudy, Suminy i Bierawki. Tylko niewielka, zachodnia jego część należy do przyrzecza Odry. Obfitość wód, zwłaszcza powierzchniowych, przyczyniła się do znacznego zróżnicowania warunków siedliskowych, a co za tym idzie do rozwoju wielu cennych gatunków flory i fauny.

W przeszłości szatę roślinną tworzyły prawie wyłącznie zespoły leśne. Do dzisiaj ekosystem leśny przetrwał głównie na terenach nieatrakcyjnych dla rolnictwa z powodu nieurodzajnych, piaszczystych gleb oraz w miejscach trudnodostępnych ze względu na zabagnienie lub niekorzystną rzeźbę terenu (jary, stoki).

Park Krajobrazowy “Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” chroni przestrzeń głównego w południowej Polsce korytarza ekologicznego przebiegającego równoleżnikowo. Łączy on doliny górnej Wisły i Odry oraz strefy podgórskie Karpat i Sudetów.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Spotkanie Służby Więziennej i Zakładów Usług Lesnych w Nadleśnictwie Rudziniec

Spotkanie Służby Więziennej i Zakładów Usług Lesnych w Nadleśnictwie Rudziniec

Dnia 27.09.2021 w Nadleśnictwie Rudziniec odbyło się niecodzienne spotkanie przedstawicieli Służby Więziennej pracujących w Areszcie Śledczym w Gliwicach z przedstawicielami Zakładów Usług Leśnych.

Przedmiotem spotkania było zaproponowanie Zakładom Usług Leśnych przystąpienie do programu "Praca dla więźniów" do którego przystąpiły Lasy Państwowe na mocy tegorocznego porozumienia ze Służba Więzienną (więcej na ten temat można przeczytać tutaj). Celami programu "Praca dla więźniów" są wspieranie procesu resocjalizacji osadzonych w zakładach karnych oraz ich reaktywizacja zawodowa. Więcej o informacji o programie znaleźć można na stronie Służby Więziennej (link).

Obecni na spotkaniu przedstawiciele Aresztu Śledczego w Gliwicach przedstawili główne założenia programu oraz odpowiedzieli na liczne pytania zgromadzonych na spotkaniu przedstawicieli Zakładów Usług Leśnych.

Wszystkim przybyłym bardzo dziękujemy za udział w spotkaniu i mamy nadzieję, że będzie ono początkiem pomyślnej współpracy.