Polecamy Polecamy

Powrót

KUPIMY TWÓJ LAS

KUPIMY TWÓJ LAS

Masz do sprzedania las lub grunt przeznaczony do zalesienia? Skontaktuj się z nami!

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rudziniec zainteresowane jest zakupem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia położonych w bezpośrednim sąsiedztwie z działkami będącymi w zarządzie Nadleśnictwa.

Działki powinny spełniać następujące kryteria:

  • w Ewidencji Gruntów i Budynków działka powinna widnieć jako las (Ls), a w przypadku innego użytku, np. rola (R), działka w Miejscowym Planie Zagospodarowania powinna być przeznaczona do zalesienia;
  • działka powinna mieć uregulowany stan prawny, tj. mieć założoną księgę wieczystą oraz nie może być obciążona na rzecz osób trzecich;
  • graniczyć z gruntami Nadleśnictwa, a granice powinny być widoczne i znane.

 

Działki będące w posiadaniu Nadleśnictwa Rudziniec sprawdzić można w portalu Bank Danych o Lasach

https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy