Wydarzenia Wydarzenia

Podsumowanie akcji #sprzątaMY polskie lasy z Prezydentem

Podsumowanie akcji #sprzątaMY na terenie Nadleśnictwa Rudziniec

Dnia 20.09.2019 r. ponad 70 dzieci(!), w dwóch grupach ("Łaskarzówka" i "Paczyna"), na obszarze lasów Nadleśnictwa Rudziniec włączyły się czynnie do ogólnokrajowego działania, w ramach zainicjowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę na ten dzień akcji #sprzątaMY.

Spotkania rozpoczęły się krótką pogawędką na temat lasu. Omówiono cel przedmiotowej akcji. Kolejnym etapem było przeprowadzenie instruktażu, wydanie rękawiczek i worków na śmieci.

Grupy ochoczo ruszyły, pod przewodnictwem miejscowych gospodarzy; leśnictwa Łaskarzówka, Pana Adriana Owczorza oraz leśnictwa Paczyna, Pana Sławomira Zarzeckiego, do pobliskich lasów.

Podczas wyjścia udało się zebrać sporą ilość śmieci, czym w sposób istotny przyczyniono się do poprawy stanu lasu.

Ważne działanie, przyjemna pogoda zachęciła do czynnego „działania” w terenie najmłodszych jak i starszych uczestników. Istota całej akcji #sprzątaMY to ważne przedsięwzięcie dla każdego przedstawiciela naszego społeczeństwa – pozwoliło bowiem przypomnieć, że każde miejsce należy pozostawić po sobie czyste, obojętnie czy wybraliśmy się na spacer do lasu lub pobliskiego parku, o czym na przykładzie dzisiejszych śmieci, wiele osób niestety zapomina. Któż bowiem miałby ochotę uczęszczać do zaśmieconego lasu, dlatego spotkanie było okazją do przekazania sobie informacji, aby przede wszystkim nigdy nie pozostawiać po sobie jakichkolwiek śmieci i zawsze zostawiać po sobie porządek. Ta ważna cecha była również przypomniana wszystkim uczestnikom, przez biorącego w jednej z grup czynny udział w akcji, Pana Piotra Pyzika, Posła na Sejm RP.

Pobyt w lesie był także doskonałą sposobnością do przeprowadzenia krótkiej pogawędki na temat zwierząt występujących w lesie, dla których las jest naturalnym „domem” oraz do przypomnienia sobie podstawowych zasadach zachowania się w lesie. Uczestnicy jednym tchem potrafili wymienić, że w lesie, oprócz niezaśmiecania, nie wolno również; hałasować, płoszyć zwierząt leśnych, palić ognia w lesie! Taka świadomość najmłodszych niewątpliwie cieszy!

Jak widać na przykładzie akcji #sprzątaMY przeprowadzonej w rudzinieckim lesie, świadomość całego zagadnienia i jego sens leży na sercu przedstawicielom całego społeczeństwa.

Zakończeniem akcji było złożenie zebranych worków w miejscach zbiórek, skąd zostały poddane utylizacji przez wyspecjalizowaną firmę tak, aby nigdy już przez nikogo nie zostały pozostawione w lesie!

Wszyscy uczestnicy udali się następnie na słodki poczęstunek, będący nagrodą za poniesiony trud.

Kończąc niniejszy artykuł pamiętajmy, co było wielokrotnie przypominane dzisiaj – Nie zostawiajmy śmieci w lesie, pozostawiajmy las po sobie czysty!