Wydarzenia Wydarzenia

Ćwiczenia jednostek PSP ratowniczo-gaśniczych

Ćwiczenia na terenie leśnictwa Łącza z dnia 25.10.2019 r.

W dniu 25 października 2019 roku w powiecie gliwickim, gmina Rudziniec, na terenie Leśnictwa Łącza, Nadleśnictwo Rudziniec odbyły się ćwiczenia, w których uczestniczyło 44 ratowników i 22 zastępy z jednostek ratowniczo - gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa śląskiego.

Przedmiotowe manewry zorganizowane i przeprowadzone zostały przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, po dokonaniu stosownych uzgodnień z przedstawicielem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach Głównym Specjalistą ds. Ochrony Przeciwpożarowej i Obronności oraz Panem Nadleśniczym Nadleśnictwa Rudziniec. 

Tematyka ww. przedsięwzięcia obejmowała organizację zaopatrzenia wodnego w aspekcie dostarczania wody na znaczne odległości, realizowanego w trakcie działań ratowniczo–gaśniczych  prowadzonych podczas wielkopowierzchniowych pożarów lasów.

W ramach manewrów przećwiczono dwa warianty postępowania w zakresie budowy układów pompowo-wężowych zaopatrzenia wodnego. Wariant pierwszy polegał na budowie zaopatrzenia wodnego na odległość 500 m za pomocą 6 linii wężowych W-110 (500 metrowych magistrali), natomiast drugie założenie polegało na organizacji zaopatrzenia wodnego na odległość 1500 m za pomocą 2 linii wężowych W-110 (1500 metrowych magistrali). Powyższe rozwinięcia zrealizowane zostały w oparciu o motopompy pożarnicze wysokiej wydajności, samochody wężowe, samochody gaśnicze oraz zbiorniki na wodę (bufory wodne) o pojemności 13 m3.