Wydarzenia Wydarzenia

Obchody 28. rocznicy powstania Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu

Obchody 28. rocznicy powstania Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu

 Dnia 22 maja br. na terenie Komendy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu odbyła się uroczystość z okazji 28. rocznicy powstania Straży Granicznej. W wydarzeniu licznie udział wzięli Przedstawiciele władzy krajowej, parlamentarzyści, samorządowcy, współdziałające służby mundurowe, w tym delegacja funkcjonariuszy straży granicznej z Czech, jak i instytucje z terenu województwa śląskiego oraz opolskiego. Dodatkowo w obchodach nie zabrakło także delegacji  duchowieństwa, oświaty, harcerstwa, pracowników i funkcjonariuszy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu z rodzinami. Ważna uroczystość dla miasta zgromadziła również licznie mieszkańców Raciborza.

Uroczystość była doskonałą okazja do złożenia funkcjonariuszom straży granicznej podziękowań oraz wyróżnień za odpowiedzialnie pełnione obowiązki służbowej i ponoszony trud.

Jedno z wyróżnień „Zasłużony dla Śląskiego Oddziału Straży Granicznej” zostało przekazane przez gospodarza całej uroczystości, Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Adama Jopka, Nadleśniczemu Nadleśnictwa Rudziniec Panu Wiesławowi Kucharskiemu.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że dotychczasowy model funkcjonowania straży granicznej, to nie tylko fizyczna ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego, lecz również szereg czynnych działań na obszarach leśnych bezpośrednio w pasie granicznym, jak i wgłębi terytorium kraju. W trakcie realizacji ustawowych zadań funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej niejednokrotnie prowadzą wspólne działania z pracownikami Straży Leśnej oraz Służby Leśnej nadleśnictw znajdujących się w pasie granicznym, m.in. w zakresie ochrony obszarów leśnych, będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Wzajemna wymiana doświadczeń między pracownikami Straży Granicznej i PGL Lasy Państwowe, znajomość terenu leśnego, przyczyniała się niejednokrotnie do wspólnych akcji w ochronie majątku Skarbu Państwa.

Również tego dnia miejscowa Komenda Straży Granicznej promowała także wśród społeczeństwa swoją działalność poprzez „Dzień Otwartych Koszar”, gdzie zarówno dzieci jak i dorośli mogli zapoznać się z sprzętem, będącym na wyposażeniu funkcjonariuszy, ich codzienną pracą oraz obowiązkami.

Zwieńczeniem podniosłej uroczystości był Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza, połączony z robiącym szczególne wrażenie pokazem musztry paradnej.