Wydarzenia Wydarzenia

Spotkanie gliwickiego starostwa powiatowego

Spotkanie robocze Starosty Powiatu Gliwickiego oraz włodarzy Gmin w zakresie gospodarki wodnej

Dnia 12.09.2019 r. w siedzibie Nadleśnictwa Rudziniec miało miejsce spotkanie Samorządów znajdujących się w zasięgu starostwa gliwickiego.

Spotkanie robocze Starosty gliwickiego oraz włodarzy Gmin powiatu gliwickiego, potocznie nazywane spotkaniem „G8”, przy udziale Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudziniec, obejmowało głównie tematykę zasobów wodnych na terenie powiatu.

Podczas zebrania Starosta gliwicki Pan Waldemar Dombek oraz włodarze Gmin podziękowali Nadleśniczemu Nadleśnictwa Rudziniec, Panu Wiesławowi Kucharskiemu, za działalność całego nadleśnictwa w zakresie prowadzenia gospodarki leśnej w zasięgu powiatu gliwickiego, dla którego trwałość lasów – co zostało podkreślone - jest niezwykle istotne, zarówno pod względem gospodarczym, jak i społecznym.

W części kameralnej Nadleśniczy Pan Wiesław Kucharski przedstawił przybyłym osobom zrealizowane w latach wcześniejszych na terenie gruntów Nadleśnictwa Rudziniec inwestycje wodne, objęte m.in. działaniem Małej Retencji Nizinnej oraz Programem dla Odry 2006, jak i przedstawił plan przedsięwzięć mających zostać wykonanych w przyszłości, celem „przytrzymania” wody w środowisku leśnym.

Część terenowa obejmowała prezentację zmodernizowanego w ramach Małej Retencji Nizinnej zbiornika wodnego umiejscowionego na terenie Leśnictwa Łącza, skąd udano się na teren Leśnictwa Ostropa, gdzie zaprezentowano planowaną do wykonania kolejną inwestycję wodną (tzw. zbiorniki paciorkowe).