Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Typy siedliskowe lasu w Nadleśnictwie Rudziniec zostały przyjęte na podstawie aktualnego opracowania siedliskowego. Największy udział stanowi siedlisko LMśw, bozajmujące 32,77% powierzchni leśnej nadleśnictwa, czyli 5775,06 ha. Drugim, co dowielkości udziału jest Lśw 31,89% powierzchni, czyli 5620,71 ha. BMśw zajmuje 3017,90 ha powierzchni co stanowi 17,12%.

Rodzaje siedlisk leśnych nadleśnictwa:

- lasowe 79%
- borowe 21%.

Główne gatunki lasotwórcze:
- sosna 63 %

- brzoza 12 %

- dąb 10 %

- buk 5 %

- olsza 5 %

- modrzew 4 %

- pozostałe 1 %; Soc, Sow, Św, Jd, Dbc, Jw, Js, Gb, Lp, Ols, Ak, Tp, Wb

Zasoby leśne drzewostanów

So – 69,07% miąższości,

Brz – 8,22% miąższości,

Db – 9,36% miąższości,

Bk – 3,49% miąższości,

Ol – 6,05% miąższości,

Md – 2,39% miąższości.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Informacja o tymczasowym zamknięciu ścieżki przyrodniczo-leśnej RACHOWICE

Informacja o tymczasowym zamknięciu ścieżki przyrodniczo-leśnej RACHOWICE

Ważna informacja dla odwiedzających ścieżkę przyrodniczą Rachowice!

Mając na uwadze bezpieczeństwo odwiedzających, ze względu na prowadzone prace leśne związane z pozyskaniem oraz zrywką drewna informujemy, że ścieżka przyrodniczo-leśna RACHOWICE zostanie tymczasowo zamknięta. Prace potrwają od 1 listopada 2023 roku do końca stycznia 2024 roku.

Przepraszamy za utrudnienia