Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Ekosystemy referencyjne – rozpoczęcie konsultacji społecznych

Nadleśnictwo Rudziniec informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych, dotyczących możliwości zgłoszenia obszarów reprezentujących istniejące ekosystemy, które ze względu na posiadane walory biologiczne i zbliżony do naturalnego stan zachowania, wymagają objęcia kategorią reprezentatywnych ekosystemów referencyjnych (Representative Sample Areas). Konsultacje prowadzone są w oparciu o przepisy Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC® w Polsce, zgodnie z wymogami kryterium 6.4.1. Obwieszczenie w sprawie konsultacji – zał. nr 1 (plik do pobrania).

Osoby, instytucje lub organizacje naukowe, przyrodnicze lub społeczne, zainteresowane typowaniem powierzchni ekosystemów referencyjnych, zapraszamy do konsultacji.

Osobą do kontaktu w sprawie ekosystemów referencyjnych w Nadleśnictwie Rudziniec jest:
Ewa Łukasik, tel,: 32 300 81 58,  e-mail: ewa.lukasik@katowice.lasy.gov.pl.

Opinie, uwagi i własne propozycje, wraz z uzasadnieniem, prosimy przesyłać na adres siedziby Nadleśnictwa Rudziniec, ul. Leśna 7, 44-160 Rudziniec, lub drogą elektroniczną, na adres e-mail: rudziniec@katowice.lasy.gov.pl, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia – zał.2 (plik do pobrania) w terminie 21 dni od ukazania się obwieszczenia.