Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Regulamin korzystania z obiektów edukacyjno-turystycznych na terenie Nadleśnictwa Rudziniec

Podczas korzystania z miejsc o charakterze edukacyjno-turystycznym należy pamiętać o zasadach, które zostały prawnie ustalone w lasach. Postępowanie zgodnie z zasadami pozwoli na zachowanie tego terenu w nienaruszonym stanie. Dlatego zalecamy pamiętanie o przestrzeganiu następujących zasad:

Każda osoba korzystająca z obiektu turystycznego wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
Na terenie obiektów edukacyjno-turystycznych obowiązuje:

a)    Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

b)    Zachowanie czystości.

c)    Przestrzeganie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

d)    Dbałość o urządzenia turystyczne.

e)    Zakaz niszczenia budowli i wyposażenia obiektu.

f)     Zakaz wprowadzania psów bez smyczy.

g)    Właściwe zabezpieczenie pozostawionych rzeczy osobistych- ponieważ Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe w tym zakresie.

h)   Ognisko można rozpalać tylko w miejscu wskazanym przez pracownika Nadleśnictwa.

W przypadku grup zorganizowanych przyjeżdżających na zajęcia edukacyjne lub wycieczkę z leśnikiem, osoba odpowiedzialna za grupę przebywa z uczestnikami cały czas. Osoba odpowiedzialna jest zobowiązana zapoznać uczestników z niniejszym regulaminem i ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników zajęć a w szczególności zapoznać uczestników z zagrożeniami takimi jak:

a)    Zmienne, niekorzystne warunki atmosferyczne (burze, silne wiatry, wysokie
i niskie temperatury)

b)    Kontakt z różnorodnymi czynnikami biologicznymi (rośliny, pyłki kwiatowe, kolce

c)    i ciernie, gleba, wirusy, grzyby, owady, kleszcze, gryzonie i inne).

d)    Nierówności terenu, gałęzie, konary, pniaki, korzenie, drzewa leżące.

e)    Utrata orientacji w terenie (emocjonalnie trudna sytuacja-stres).

 

Bezpieczeństwo w lesie- obowiązki kierownika-opiekuna grupy:

a)    Zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki przez cały czas jej trwania.

b)    Zapoznanie uczestników wycieczki z niniejszymi zasadami, informacjami na temat zagrożeń oraz zasadami bezpiecznego przebywania w lesie

c)    Nadzorowanie przestrzegania obowiązujących zasad.

d)    Dbanie o ład i porządek w miejscach przebywania grupy.

e)    Współdziałanie z pracownikiem Nadleśnictwa Rudziniec w zakresie realizacji programu wycieczki.

f)     Okresowego sprawdzania stanu liczbowego grupy, szczególnie na zakończenie wycieczki.

g)    Po uzgodnieniu terminu wycieczki z Nadleśnictwem Rudziniec, kierownik-opiekun ma obowiązek poinformowania uczestników wycieczki o konieczności posiadania stosownego ubioru (a szczególnie butów), odpowiedniego do miejsca i czasu trwania wycieczki oraz panujących warunków atmosferycznych.

h)   Za zapewnienie opieki nad uczniami biorącymi udział w wycieczce odpowiada kierownik/opiekunowie. Osoby te odpowiedzialne są za warunki zapewniające bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom oraz za sprawowanie ciągłego nadzoru nad przestrzeganiem przez nich zasad bezpieczeństwa. Zasada ta dotyczy również  innych osób wspomagających  organizatora.

i)     W razie gwałtownego załamania się warunków pogodowych, należy wycieczkę odwołać lub przerwać.

j)      Kierownik wycieczki zapewnia apteczkę pierwszej pomocy.

 

Wszelkie uwagi użytkowników o obiekcie proszę zgłaszać do biura nadleśnictwa tel. 323008150 lub e-mailowo: rudziniec@katowice.lasy.gov.pl