Leśnictwa Leśnictwa

Świbie

Leśniczy Marta Ciak Podleśniczy Damian Macioszek
504 255 230; 532 543 846

44-187 Dąbrówka ul. Główna 33/1

 

Adres e-mail:

marta.ciak@katowice.lasy.gov.pl

damian.macioszek@katowice.lasy.gov.pl

 

 

Centawa

Leśniczy Piotr Jasica Podleśniczy Łukasz Oleś
510 059 711; 539 090 424

44-187 Dąbrówka ul. Główna 33/1

 

Adres e-mail:

piotr.jasica@katowice.lasy.gov.pl

lukasz.oles@katowice.lasy.gov.pl

 

Płużnica

Leśniczy Jarosław Polowczyk Podleśniczy Grzegorz Lison
515 241 202; 504 255 239

47-134 Błotnica Strzelecka ul. Toszecka 25

 

Adres e-mail:

jaroslaw.polowczyk@katowice.lasy.gov.pl

grzegorz.lison@katowice.lasy.gov.pl

 

Ciochowice

Leśniczy Dawid Zdobylak Podleśniczy Piotr Rożniewski
504 255 234; 532 477 875

44-187 Dąbrówka ul. Główna 33/1

 

Adres e-mail:

dawid.zdobylak@katowice.lasy.gov.pl

piotr.rozniewski@katowice.lasy.gov.pl

Paczyna

Leśniczy Sławomir Zarzecki Podleśniczy Jakub Cymorek
504 255 218; 515 241 203

44-120 Paczyna ul. Wiejska 86

 

Adres e-mail:

slawomir.zarzecki@katowice.lasy.gov.pl

jakub.cymorek@katowice.lasy.gov.pl

Proboszczowice

Leśniczy Paweł Błażytko Podleśniczy Dawid Wróbel
504 255 227; 539 090 485

44-160 Rudziniec ul.Leśna 7

 

Adres e-mail:

pawel.blazytko@katowice.lasy.gov.pl

dawid.wrobel@katowice.lasy.gov.pl

 

 

 

Nogowczyce

Leśniczy Tomasz Rybak Podleśniczy Ryszard Kaczmarek
504 255 208; 504 255 217

47-143 Nogowczyce ul. Lipowa 3

 

Adres e-mail:

tomasz.rybak@katowice.lasy.gov.pl

ryszard.kaczmarek@katowice.lasy.gov.pl

 

Łaskarzówka

Leśniczy Piotr Klita Podleśniczy Piotr Szachowski
510 059 721; 723 390 377

44-160 Rudziniec ul.Leśna 7

 

Adres e-mail:

piotr.klita@katowice.lasy.gov.pl

piotr.szachowski@katowice.lasy.gov.pl

Kozłów

Leśniczy Włodzimierz Zieliński Podleśniczy Krzysztof Ciemny
504 255 237; 534 859 418

44-153 Kozłów ul. Podlesie 5

 

Adres e-mail:

w.zielinski1@katowice.lasy.gov.pl

krzysztof.ciemny@katowice.lasy.gov.pl

 

Łącza

Leśniczy Grzegorz Sokołowski Podleśniczy Alojzy Dworszczak
507 128 861; 504 255 226

44-160 Rudziniec ul.Leśna 7

 

Adres e-mail:

grzegorz.sokolowski@katowice.lasy.gov.pl

alojzy.dworszczak@katowice.lasy.gov.pl

Ostropa

Leśniczy Adrian Owczorz Podleśniczy Artur Błaszczyk
668 836 162; 739 255 221

44-153 Łany Wielkie ul. Wiejska 9

 

Adres e-mail:

adrian.owczorz@katowice.lasy.gov.pl

artur.blaszczyk@katowice.lasy.gov.pl

 

 

 

Sierakowice

Leśniczy Marek Szymanik Podleśniczy Hubert Rain
504 255 241; 501 731 376

44-160 Łącza ul. Szkolna 108

 

Adres e-mail:

marek.szymanik@katowice.lasy.gov.pl

hubert.rain@katowice.lasy.gov.pl

Trachy

Leśniczy Leszek Krzyziński Podleśniczy Marek Troll
504 255 228; 508 064 496

44-153 Tworóg Mały ul. Wiejska 39

 

Adres e-mail:

leszek.krzyzinski@katowice.lasy.gov.pl

marek.troll@katowice.lasy.gov.pl

Ośrodek Hodowli Zwierzyny LP "Gajdowe"

Leśniczy Łukasz Piech Podleśniczy Wojciech Zacny
510 059 715; 882 825 345

44-160 Rudziniec ul.Leśna 7

 

Ades e-mail:

lukasz.piech@katowice.lasy.gov.pl

wojciech.zacny@katowice.lasy.gov.pl